Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střednědobý výhled MŠ rok 2021-2023

         
        Mateřská škola Kynšperk, Zahradní 385, příspěvková organizace  
        Zahradní 385/3,  357 51 Kynšperk nad Ohří    
         
       Střednědobý výhled rozpočtu ve vztahu ke zřizovateli na roky 2021 až 2023
         
Výnosy :       v tis. Kč
Účet Název účtu SVR rok 2021 SVR rok 2022 SVR rok 2023
602 Tržby z  prodeje služeb 320 320 320
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 125 125 125
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení      
648 Zúčtování fondů      
649 Jiné ostatní výnosy      
672 Příspěvek od městna na provoz MŠ 1064,6 1204,6 1064,6
         
  Celkem výnosy  1509,6 1649,6 1509,6
         
Náklady :      
         
501 Spotřeba potravin 320 320 320
501 Drobný dl.hm.majetek - do 3000 Kč 40 40 40
501 Knihy, časopisy, tiskopisy 15 15 15
501 Ostatní spotřební materiál 80 80 80
502 Plyn 115 115 115
502 Energie 110 110 110
502 Voda 70 70 70
511 Opravy a udržování HM 80 220 80
512 Cestovné 4 4 4
518 Poštovné 1 1 1
518 Telefony 37 37 37
518 Školení 15 15 15
518 Ostatní služby 350 350 350
521 Mzdové náklady  65 65 65
524 Zákoné odvody - ZP, SP 25 25 25
549 Ostatní náklady z činnosti 4 4 4
551 Odpisy HM 98,6 98,6 98,6
558 Náklady z DDHM 80 80 80
         
  Celkem náklady : 1509,6 1649,6 1509,6
         
         
Zpracovala : Rozmušová Marta                                              Podpis : Iva Jirsová
                                                                                          ředitelka MŠ
Dne :    9.9.2020