Jdi na obsah Jdi na menu
 


Šablony pro MŠ Zahradní - OP JAK

Název projektu:                OPJAK Šablony  pro MŠ Zahradní

Číslo projektu:                  CZ.02.02.XX/00/22_002/0003983

Výše podpory:                  492.089,00 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU.“

 

 

Datum zahájení projektu:                                          1. 1. 2023

Předpokládané datum ukončení projektu:            30. 3. 2025

Předpokládaná doba trvání v měsících:                 27

 

Projekt je zaměřen na personální podporu (školní asistent MŠ), osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání a inovativní vzdělávání dětí v MŠ.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Zvolené aktivity:

Školní asistent MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy a dětem dvouletým. 

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

Cílem této aktivity je podpora a rozvoj znalostí a dovedností dětí v MŠ s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích  metod a strategií, které vedou děti k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti.

 

 

Příspěvky

PROJEKT - ŠABLONY PRO MŠ

14. 8. 2023