Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro rodiče

Příspěvky

CO NÁS DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU ČEKÁ?

14. 6. 2021

15.6. Sférické divadlo
17.6. Kouzelník
21.6-25.6. Zahradní výstav dětských prací
22.6. Schůzka s rodiči nově přijatých dětí od září 2021-  od 15,15 hodin
24.6. PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
28.6. Celoškolkový výlet na Kolovou
29.6. Den Otevřených Dveří pro nové děti a jejich rodiče - 15-16 hodin

 

BAREVNÝ TÝDEN VE ŠKOLCE

25. 5. 2021

BAREVNÝ    DEN

Rodiče a děti,

Příští týden, 31.5.-4.6.2021 bude v naší školce velice barevno!!!

Každý den budeme mít barevné jídlo a také barevné oblečení.

Prosíme rodiče, můžete přizpůsobit oblečení Vašeho dítěte k barvám, které v daný den plánujeme?

PO- červená

ÚT – oranžová x žlutá

ST- bílá

Čt – zelená

PÁ- hnědá

Věřím, že si s námi zahrajete a něco barevného dětem vymyslíte. Stačí tričko, legínky, šaty, šortky/podle počasí/ dané barvy.

Děkujeme za spolupráci

 

OMEZENÍ PROVOZU V MŠ - ODSTÁVKA ELEKTŘINY V MŠ

20. 5. 2021

Ve čtvrtek 10.6.2021, z důvodu plánované odstávky elektřiny, bude  přerušen
celodenní provoz v naší mateřské škole.

Pokud k odstávce elektřiny opravdu dojde, nejsme schopny zajistit teplou stravu.
Zajistíme provoz MŠ pouze v dopoledních hodinách, od 6,00-11,30 hodin pro všechny děti.

K celodennímu provozu se MŠ vrátí opět v pátek, 11.5.2021.
Děkujeme za pochopení

 

 

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

17. 5. 2021

 

 

 

K zápisu se dostavilo 23 žadatelů o přijetí do MŠ Zahradní.

Na školní rok 2021/2022 se přijímají děti s těmito přidělenými registračními čísly:

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

č. 5

č. 6

č. 7

č. 8

č. 9

č. 10

č. 11

č. 13

č.14

č. 15

č. 16

č. 17

č. 18

č. 19

č. 20

č. 21

č. 23

Nepřijaté děti do MŠ- pod registračními čísly:

 č. 12

 č. 22
 

vydání rozhodnutí o přijetí x nepřijetí dítěte se uskuteční

dne  19. 5. v čase 8.00-15.00 hodin v MŠ.

případně po domluvě - telefon  608 33 99 50
Iva Jirsová

 

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

30. 4. 2021

Mateřská škola Kynšperk, Zahradní 385, příspěvková organizace, bude uzavřena v měsíci ČERVENCI z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců.

Zákonní zástupci, kteří potřebují umístit své dítě v MŠ U Pivovaru, Kynšperk nad Ohří si u paní učitelek vyzvednou okopírovaný evidenční list.
Umístění v MŠ U Pivovaru si zákonný zástupce zajistí sám                                                                                                                   

Iva Jirsová

 

KVĚTEN 2021

30. 4. 2021

Akce na květen v MŠ:

5.5. - ZÁPIS dětí do MŠ
       - SCREENING OČÍ - 8,15hodin

7.5. - Výukový program p. Dvořákové- " Ptačí miminka" 9,00 a 10,00hodin

12.5. - BESEDA S MYSLIVCI MS LESANA KYNŠPERK- školní zahrada MŠ

 

Opět nejde elektrika

26. 4. 2021

Z důvodu plánované odstávky elektřiny, bude v pondělí 10.5.2021 přerušen celodenní provoz v naší mateřské škole.
Jedná se stále o plánovanou odstávku elektřiny, která byla v tomto školním roce již 3x!!! odložena ze strany ČEZ.

Pokud k odstávce elektřiny opravdu dojde, nejsme schopny zajistit teplou stravu.  Zajistíme provoz MŠ pouze v dopoledních hodinách, pro všechny děti od 6,00 - 11,30hodin.

K celodennímu provozu se MŠ vrátí opět v úterý, 11.4.2021.
Děkujeme za pochopení

 

Změna mimořádného opatření MZ

21. 4. 2021

V mateřských školách od 26. 4. 2021 se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Karlovarském a Královéhradeckém; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem - bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ.

 

JARNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ

15. 4. 2021

28.4.2021 od 9,00 hodin proběhne v naší škole Jarní fotografování dětí.
Kartičky s nabídkou si můžete vyzvedávat u vchodu do školky.
Platí pro všechny děti, i ty, které v současné době do školky nechodí.
Přesná organizace fotografování bude upřesněna.
Iva Jirsová
 

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

7. 4. 2021

Mateřská škola bude od 12.4.2021 opět otevřena, zatím pouze pro předškolní děti (děti, které jdou v září do školy) a pro děti IZS.

 

 § Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:
- o zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
- o pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní
škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá neboPraktická škola dvouletá, nebo
- o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
- o zaměstnanci bezpečnostních sborů, o příslušníci ozbrojených sil,
- o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
- o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- o zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
- o zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního
zabezpečení,
-o zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Při příchodu do MŠ počítejte cca 30 min. zdržením.
Děti se budou testovat 2x týdně /pondělí a čtvrtek/ Ag testy, v chodbě MŠ nebo venku na zahradě.

Testovat děti budou jejich  zákonní zástupci v přítomnosti pedagoga.
Do školky lze vpustit pouze jednoho rodiče s dítětem na dobu nezbytně nutnou a bez mladších sourozenců!  

 

Školné za měsíc duben se ponižuje na 225 Kč.

 

Bližší informace a dotazy na telefonních číslech tříd:

777 910 960 - SRDÍČKA

731 746 618 - BERUŠKY

702 035 419 – PASTELKY

nebo ŘŠ - 608339950

 

Kynšperské putování

31. 3. 2021

Vytvořili jsme pro vás úkoly po našem městě. Hrací kartu a instrukce můžete stáhnout zde nebo ji naleznete na plotě MŠ.

 

INTERAKTIVNÍ PLOT MŠ

20. 3. 2021

Milé děti a rodiče,

protože otevření školky je zatím velkým otazníkem pro nás všechny, přemýšleli jsme všichni, jak Vás a nás nějak spojit a zapojit. A již jsme to vymysleli!!! Na služebních telefonech jsme vytvořili, /nebo dovytváříme/, WhatssAppové skupinky a přes ně zadáváme drobné úkoly a posíláme nápady, které by se Vám mohly líbit.
A protože ohlasy z Vaší strany jsou úžasné, za což jsme velice rádi, vytvořili jsme INTERAKTIVNÍ PLOT, který slouží k prezentaci výrobků, které jste již vyrobili, ale zároveň je na plotě několik úkolů, které můžete plnit.

Přijďte se podívat!!! A zároveň uvidíte, že ani my nezahálíme a již máme jarně vyzdobenou školku, která čeká na své otevření.

Těšíme se na Vaše výrobky!!!

 

POZOR ZMĚNA PRO RODIČE IZS

17. 3. 2021

Vážení rodiče,

od 22.3.2021 dojede k úpravě v dokumentu Rozhodnutí hejtmana č. 194/2021 - určené školy.
Tímto rozhodnutím dojde k rozšíření počtu určených škol o Mateřskou školu Velichov a Základní školu Kynšperk nad Ohří.
Rozhodnutí je účinné od 0.00 hodin dne 22. 3. 2021 a trvá po dobu vyhlášeného nouzového stavu.

Rozhodnutí_194_2021_určené školy.pdf

 

 

ÚPLATA

10. 3. 2021

Pokud bude MŠ uzavřena z důvodu epidemiologické situace nebo nařízením Vlády ČR,  déle než 5 pracovních dnů, úplata se ponižuje.
Proto za měsíc březen bude vypočítána jiná částka za úplatu.
Pro bližší informace vyčkejte znovu otevření MŠ.
Děkuji Rozmušová M. - účetní MŠ

 

OPATŘENÍ K ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ

10. 3. 2021

Na základě doporučení ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 8. 3. 2021,
bude zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 organizován takto:

1. Zápis se bude organizovat bez přítomnosti dětí.

2. Přihlášku, evidenční list, žádost o přijetí a čestné prohlášení k očkování si můžete stáhnout na webových stránkách MŠ :
    www. mskynsperk.estranky.cz nebo osobně vyzvednout v od 6. 4. do 9. 4. 2021 od 7.00- 11.00hod a 14.30-15.30hod

3. Vyplněné tiskopisy je možné poslat:

a) do datové schránky MŠ: tp8ktst od 3. května do 16. května 2021

b) e-mailem s elektronickým podpisem: mskynsperk@seznam.cz od 3. 5. do 16. 5. 2021

c) poštou: Zahradní 385/3, Kynšperk nad Ohří 357 51, od 3. 5.do 16. 5.021

d) osobním podáním v mateřské škole dne 5. 5. 2021 od 8.30-11.00 a 12.30-15.30 hodin