Jdi na obsah Jdi na menu
 


PLÁN AKCÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZÁŘÍ

 • Informační schůzky pro rodiče ve všech třídách MŠ
 • Adaptační program pro nově příchozí děti a jejich rodiče 
 • Seznámení s novými kamarády
 • projekty MŠ- ŠKOLKA V POHYBU, ZÁLOŽKY DO KNÍŽKY, CVIČENÍ SE SOKOLÍKEM PEPÍKEM a CČČD

  ŘÍJEN
 • Tvořivá odpoledne pro rodiče a děti
 • Projektové týdny- OVOCE a ZELENINA v MŠ
 • Dýňování- akce s rodiči na školní zahradě MŠ
 • Projekty MŠ- SKOLKA V POHYBU, ZÁLOŽKY DO KNÍŽKY, CVIČENÍ SE SOKOLÍKEM PEPÍKEM a CČČD 
 • LISTOPAD
 • Uspávání podzimní zahrádky
 • Sběr přírodnin pro zvířátka do lesa
 • Beseda s MS Lesana- sběr přírodnin pro lesní zvěř
 • projekty MŠ- ŠKOLKA V POHYBU, ZÁLOŽKY DO NÍŽKY, CVIČENÍ SE SOKOLÍKEM PEPÍKEM a CČČD
  PROSINEC
 • Adventní čas- projektový týden
 • Čertovské dovádění, NÁVŠTĚVA pekla
 • Mikulášská nadílka v MŠ
 • Vánoční besídky    
 • Vystoupení dětí v DS Horní Pochlovice
 • projekty MŠ -ŠKOLKA V POHYBU, ZÁLOŽKY DO KNÍŽKY, CVIČENÍ SE SOKOLÍKEM PEPÍKEM  a CČČD
 • LEDEN 
 • Návštěva předškoláků v první třídě ZŠ
 • Informativní schůzka pro zákonné zástupce s ŘŠ ze ZŠ  a speciálním pedagogem- Školní zralost předškoláků
 • Zimní olympiáda třídy
 • projekty MŠ -ŠKOLKA V POHYBU, ZÁLOŽKY DO KNÍŽKY, CVIČENÍ SE SOKOLÍKEM PEPÍKEM  a CČČD
 • ÚNOR
 • Teta chřipka- projektový týden o zdraví
 • Karneval v hale TJ Slavoj
 • Schůzka  pro zákonné zástupce  předškoláků
 • Z pohádky do pohádky- dramatizace pohádek děti dětem
 • projekty MŠ -ŠKOLKA V POHYBU, ZÁLOŽKY DO KNÍŽKY, CVIČENÍ SE SOKOLÍKEM PEPÍKEM  a CČČD
 • BŘEZEN
 • Jarní projektový týden- SEMÍNKO, POVYSKOČ SI MALINKO
 • Jarní probouzení Zahrádky 
 • Návštěva ZŠ- 1.třída + přípravná třída
 • projekty MŠ -ŠKOLKA V POHYBU, ZÁLOŽKY DO KNÍŽKY, CVIČENÍ SE SOKOLÍKEM PEPÍKEM  a CČČD
 • DUBEN
 • Hledání velikonočního pokladu na zahradě MŠ
 • Velikonoce- TRADICE A ZVYKY
 • Hola, hola, Zahrádka volá- akce MŠ + rodiče
 • projekty MŠ -ŠKOLKA V POHYBU, ZÁLOŽKY DO KNÍŽKY, CVIČENÍ SE SOKOLÍKEM PEPÍKEM  a CČČD
 • KVĚTEN
 • Oslava svátku maminek
 • Barevný měsíc květen
 • Návštěva MŠ U Pivovaru
 • projekty MŠ -ŠKOLKA V POHYBU, ZÁLOŽKY DO KNÍŽKY, CVIČENÍ SE SOKOLÍKEM PEPÍKEM  a CČČD
 • ČERVEN
 • Oslava dne dětí
 • Pasování předškoláků 
 • Zahradní výstava 
 • Vystoupení na Slavnostech města
 • Poslední zvonění se ZŠ
 • Výlet celé MŠ

 

Divadelní a jiná představení: 
- představení dle nabídky v MŠ (1 do měsíce)
- představení dle nabídky v MKS (dle nabídky)
- výukové programy pro MŠ -  dle nabídky

Projekty MŠ:
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
ZÁLOŽKY DO NÍŽKY
CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY
ŠKOLKA V POHYBU


Výlety:

 • Do divadla 
 • Na Statek Bernard

SPOLUPRÁCE S MÍSTNÍMI ORGANIZACEMI:

ZUŠ- pravidelné návštěvy – VV, HV DRAM. Obory + nábor do Trojkombinace,
- spolupráce na Zápisech do školek, na prázdniny, společné akce, projekty,

-  spolupráce  se speciálními pedagogy, návštěva přípravné třídy+ 1.tříd před zápisem,
 

Mě Ú- vystoupení na akci vítání nových občánků města, zápisy do kroniky města,

MKS- divadelní i filmové programy pro děti, návštěva výstav,

 

Městská knihovna- společný projekt- Záložky do knížky, CČČD

 

 

Prezentace  školy na veřejnosti:

 • Webové stránky MŠ,
 • Články v místím tisku- Kynšperský zpravodaj,
 • Vánoční vystoupení na trzích – společná akce MŠ + MŠ + MKS+ ZUŠ,
 • Vystoupení v domě seniorů – Dolní Pochlovice,
 • Vystoupení na slavnostech města Kynšperk ,
 • Vystoupení na posledním zvonění ZŠ