Jdi na obsah Jdi na menu
 


LOGOCHVILKY v MŠ

Příspěvky

LOGOCHVILKY v MŠ

6. 9. 2022

Cílem LOGOCHVILKY je práce s diagnostikovanými dětmi /SPC, PPP, děti s OMJ/, které mají problémy s výslovností jednotlivých hlásek. Smyslem prevence v MŠ není napravovat problémy s výslovností. V takových případech musí zákonní zástupci dítěte, i na doporučení MŠ, vyhledat a pravidelně navštěvovat klinického logopeda.

Od 1.října bude LOGOCHVILKA probíhat 1x za týden, v dopoledních hodinách, s p. uč. Černou. Paní učitelka zde bude individuálně pracovat s dětmi, které jsou již v péči klinického logopeda. Tato aktivita MŠ je založena na spolupráci MŠ a rodičů.

Cílem aktivit školkových LOGOCHVILEK je nabídka těchto činností:

  • Dechová cvičení
  • Gymnastika mluvidel
  • Rytmizaci slov
  • Rozvoj sluchové orientace
  • Rozvoj zrakové orientace
  • Rozvoj paměti
  • Rozšiřování slovní zásoby
  • Rozvoj správné výslovnosti slov, hlásek, souhlásek
  • Rozvoj hrubé i jemné motoriky dítěte

Logopedická  prevence u všech, nejen diagnostikovaných dětí, probíhá v MŠ celý rok a prolíná se všemi činnostmi, které v MŠ probíhají.

 

ŘŠ Iva Jirsová