Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozpočet 2024

Mateřská škola Kynšperk, Zahradní 385, příspěvková organizace
  SCHVÁLENÝ ROZPOČET  – ROK 2024
Výnosy:        
Účet Název účtu   Hlavní hospodářská činnost 2024
602 Výnosy z prodeje služeb 420,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 220,00
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení  
648 Čerpání fondů 100,00
649 Ostatní výnosy z činnosti  
662 Úroky  
672 Výnosy z nár. na prostř. ÚSC,SR 1360,00
674 Výnosy z ostatních nároků  
  CELKEM 2 100,00
         
Náklady:         
Účet Název účtu   Hlavní hospodářská činnost 2024
501 Spotřeba potravin 420,00
501 Ostatní materiál 251,07
501 Knihy, časopisy, tiskopisy 8,00
502 Plyn 260,00
502 El.energie 180,00
502 Voda 90,00
511 Opravy a udržování 120,00
512 Cestovné 2,00
518 Poštovné 1,00
518 Telefony 30,00
518 Školení 25,00
518 Ostatní služby 400,00
518 Pohybový rozvoj dětí - předškoláci 23,00
521 Mzdové náklady 12,00
524 Zákonné sociální pojištění 5,20
524 Zákonné zdravotní pojištění  1,90
525 Jiné sociální pojištění 0,50
527 Zákon.sociál.náklady,příděl do FKSP  0,12
528 Jiné sociální náklady  
538 Ostatní daně a poplatky   
548 Tvorba fondů  
549 Ostatní náklady z činnosti 5,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku 105,21
558 Náklady z drobného dlouh.majetku 160,00
569 Ostatní finanční náklady  
  CELKEM 2 100,00
         
Investiční příspěvek roku 2024  0 Kč  
Neinvestiční příspěvek roku 2024 1 360 000 Kč  
Celkem :     1 360 000 Kč  
         
Zpracovala :   Rozmušová Marta Schválila :   Iva Jirsová
Dne :        28.12.2023