Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktivity předškoláků


Cvičení pro zdraví: rozvíjení pohybových schopností, zdravotně zaměřené činnosti- protahovací, vyrovnávací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení, vytváření dovedností k podpoře zdraví, bezpečí

Metoda dobrého startu do školy: cvičení na koordinaci vizuálně motorických pohybů, motivované pohyby prstů, grafomotorická cvičení, správné držení psacího náčiní,předmatematické a předčtenářské představy, zrakové sluchové vnímání, hry a činnosti na rozvoj pozornosti, paměti, logického myšlení, řeči a smyslového vnímání,orientace v čase, prostoru,...

Jazykové chvilky : rozvíjení komunikativních dovedností a kultivovaného projevu - dechová cvičení, gymnastika mluvidel, hry se slovy, logopedická prevence

čtvrtek

Sportování v tělocvičně TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří : nabízíme dětem motivované pohybové aktivity pro správné držení těla a přirozené cvičení  ( chůze, běh, lezení, skok)  s využitím různého i netradičního náčiní a nářadí.

10.00 - 11.00 v tělocvičně TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří