Jdi na obsah Jdi na menu
 

Charakteristika vzdělávacího programu

 Cílem našeho školního vzdělávacího programu je dovést dítě k tomu, aby v rozsahu svých osobních možností získalo přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy návyků důležitých pro jeho celý život. Školní vzdělávací program je náš vlastní, nezříkáme se alternativ, ale chceme krůček za krůčkem hledat cesty, které povedou k tomu, že to , co se dítě naučí, bude umět uplatnit v praxi.

Je pro nás důležité:

vytvořit z třídy sjednocenou skupinu – vytvořit atmosféru bezpečí a důvěry, pravidla třídy, sounáležitost ke skupině, právo na seberealizaci.

přijmout dítě takové jaké je – nerozdělovat děti na hodné a ostatní, zdravé a se zdrav, problémy atd., projevovat mu přátelský vztah

připisovat dětem pozitivní vlastnosti – vyjadřovat pozitivní očekávání

formulovat jasná a splnitelná pravidla – řád, zajišťující dětem bezpečí, orientaci.

řešení negativních jevů – učit děti konstruktivně řešit konflikty

nabídka prosociálního chování – povzbuzovat dítě, pomáhat si, být kamarád, myslet na druhé, projevovat uznání

odměnu a trest používat velmi opatrně – používání pochvaly povzbuzení /podařilo se ti to/ podněcují ochotu, účinnou stimulací je připisování pozitivních vlastností.

zapojit do výchovného procesu rodiče – rozvíjet důvěru ve školu, konzultace.

při všech činnostech je důležitý princip samostatnosti, tvořivosti, rozmanitosti

být nositelem radosti a lásky k sobě a druhým – radostná atmosféra pomáhá otevřít srdce dítěte
obrazek-07.jpg

 

 

 

 

pokračování